Zdeněk
Bakala

Zdeněk Bakala, hrdý občan České republiky a Spojených států amerických, uspěl jako finanční investor v mezinárodním byznysu. Za jeho úspěchem stojí touha po svobodě a skvělém vzdělání. Proto usiluje o to, aby příležitost k lepšímu životu získali i druzí. Svou filantropií podporuje rozvoj demokratické společnosti, vzdělávání a svobodná média.

Začátky: Z komunistického Československa do Ameriky

Zdeněk se narodil v roce 1961 v Opavě a vyrostl v Brně. Přes vynikající studijní výsledky mu bylo znemožněno studium na výběrové střední škole, ačkoliv přijímací požadavky splnil. Další překážky, které mu kladl autoritativní komunistický režim, jej přivedly k rozhodnutí zemi opustit a emigrovat do USA. Svůj záměr uskutečnil ve svých 19 letech, kdy se mu podařilo se přes Jugoslávii dostat do Rakouska s padesáti dolary ukrytými v sendviči se šunkou.

Spojil se s kamarádem z dětství, který v té době žil v Kalifornii, a našel si práci umývače nádobí v restauraci. Naučil se anglicky a docházel na přednášky státní vysoké školy. Svými výbornými studijními výsledky, dosahovanými v novém jazyce, si zajistil místo na University of California v Berkeley, kde absolvoval obor ekonomie – který pro něj představoval další nový jazyk – s vyznamenáním a získal stipendium ke studiu MBA na Tuck School of Business vysoké školy Dartmouth College ve státě New Hampshire, kde absolvoval opět s vyznamenáním na jaře 1989.

Mladý absolvent se vrací domů, aby pomohl své zemi znovu se postavit na nohy

Zdeněk pronikl do tajů investičního bankovnictví nejprve v New Yorku ve společnostech Drexel Burnham Lambert a v Bank of America, ze které přešel do londýnské pobočky Credit Suisse First Boston. Ve stejné době procházela jeho původní vlast po sametové revoluci vedené disidentem a dramatikem Václavem Havlem přerodem od komunistického zřízení k základům kapitalistického hospodářství.

Mladý a talentovaný investiční bankéř Credit Suisse First Boston původem z Česka spatřil svou příležitost i velkou výzvu a postavil se do čela procesu založení pobočky CSFB v Praze, kterou následně po tři roky řídil – a pomohl tím zahájit transformaci českého hospodářství ku prospěchu všech.

V roce 1994 Zdeněk spoluzaložil Patria Finance, první soukromou investiční společnost v ČR, která pod jeho vedením dále posílila hospodářský růst a stabilitu České republiky a jejích obyvatel. Patria se úspěšně podílela na mnoha projektech privatizace a restrukturalizace, včetně Škody Auto, ale i na vydání první emise státních dluhopisů, ustavení norem správy aktiv či korporátního financování, nebo na založení pražské Burzy cenných papírů, kde Zdeněk působil jako člen první dozorčí rady.

Odvaha uspět se starou společností v novém hospodářství, odpovědi na nové výzvy

Ve snaze vyhledávat nové příležitosti a výzvy založil Zdeněk v roce 2004 spolu s několika dalšími partnery skupinu BXR Group zaměřenou na investice ve střední Evropě i jinde ve světě. Ve střední Evropě získala skupina BXR Group společnost Karbon Invest, vlastníka největšího těžaře energetického a koksovatelného uhlí v České republice, společnosti OKD. Během restrukturalizace a velice nákladné technologické modernizace OKD došlo i na přizpůsobení kapitálové a organizační struktury společnosti v souladu s nejlepšími standardy té doby. Z OKD byly postupně vyčleněny dceřiné společnosti, z nichž vznikly samostatné firmy, jako například AWT, jeden z největších provozovatelů nákladní železniční dopravy, RPG Byty, největší vlastník rezidenčních nemovitostí v České republice, nebo Green Gas, recyklační společnost a dodavatel čistých energií.

Primární emise akcií NWR (mateřské společnosti OKD) v roce 2008 byla největší emisí londýnské burzy toho roku a největší vůbec svého druhu ve střední Evropě. Časopis Euromoney označil NWR za nejlépe spravovanou firmu v oboru důlního průmyslu a hutnictví ve střední a východní Evropě. Vedle OKD se skupina BXR Group věnovala dalším investicím do průmyslu, energetiky a zemědělství v různých oblastech světa s důrazem na rozvojové země se značnou potřebou dlouhodobých investic.

Pozdější celosvětový pokles cen energií, a zejména uhlí, znamenal i zhoršení situace NWR. Po celém světě byly uhelné společnosti, NWR nevyjímaje, nuceny přikročit k drastickým opatřením. Řada z nich zcela ukončila provoz nebo je postihl úpadek. Tento trend zasáhl Spojené státy, Austrálii, Čínu i Evropu. Situace OKD se postupně zhoršovala a původní investoři, včetně Zdeňka, se nakonec svých podílů ve firmě vzdali ve prospěch věřitelů.

Pohled stále upřen vpřed

Zdeněk stále aktivně podniká a firmy z jeho investičního portfolia nadále významně přispívají české i světové ekonomice. V ČR se věnuje podnikání zejména v oblasti nemovitostí (Asental) a médií (Economia).

Zůstává také aktivním investorem řady projektů ve světě. Významně přispěl k rozvoji umění výroby vína, když se stal většinovým vlastníkem jihoafrické společnosti Klein Constantia. Jeho investice přispěly k obnově někdejší slávy tohoto krásného vinařství s dlouholetou historií a umožnily mu pokračovat ve výrobě vín patřících svou kvalitou k jihoafrické špičce. Jedním z nich je i Vin de Constance, které je pravidelně oceňováno jako jednoho z nejlepších sladkých vín na světě.

Od roku 2011 je Zdeněk majitelem jedné z nejúspěšnějších cyklistických stájí seriálu World Tour, týmu Quick-Step Floors. Tým je se svými 59 vítězstvími (z toho 56 v silničních závodech) nejúspěšnějším týmem světa již šest let v řadě. Zdeněk vedle toho založil Bakala Academy působící v rámci prestižní belgické univerzity v Lovani. Bakala Academy je špičkové středisko, které do cyklistiky a sportu obecně přináší inovace a vzdělávání.

Hlas – a síla – za transparentnost v politice i podnikání, v souladu s tradicí Václava Havla

Zdeněk Bakala vždy usiloval o transparentní podnikání a stejně tak i o transparentní správu věcí veřejných. Dokážete si asi představit, jak musel být Zdeněk nadšený, když se během studií ve Spojených státech dozvěděl o sametové revoluci a pádu komunismu ve své vlasti! Po svém návratu se spřátelil s Václavem Havlem a začal podporovat iniciativy a nevládní organizace prosazující otevřenou a slušnou společnost, pluralitní demokracii a kritické myšlení.

Kromě toho se podílel na založení spolku Lípa a vytvoření jeho Dřevíčské výzvy, volající po zahájení kritické diskuse o ekonomické transformaci země a přijetí konkrétních kroků k omezení korupce. Zdeněk se jako první významný český podnikatel postavil čelem ke stále významnější otázce stability a ekonomické prosperity země, když poskytl otevřeným a transparentním způsobem svou podporu politickým stranám usilujícím o provedení hospodářských reforem a zapojení ČR do struktur EU a NATO. V roce 2013 pak v prezidentské volbě podpořil Karla Schwarzenberga, někdejšího senátora a minstra zahraničních věcí ČR, spoluzakladatele Knihovny Václava Havla a spoluzakladatele konzervativní politické strany TOP 09.

Při převzetí názorového časopisu Respekt slíbil Zdeněk Bakala osobně Karlu Schwarzenbergovi a zakladatelům časopisu, že jej bude nadále rozvíjet jako jedinečný, nezávislý sociopolitický týdeník s řadou oceňovaných novinářů v redakci. I díky Zdenku Bakalovi oslavil Respekt nedávno 25. výročí svého vzniku, čímž se stal nejdéle fungujícím porevolučním periodikem.

Příštím generacím

Zdeněk, typický „self-made-man“, si je velmi dobře vědom příležitostí, které měl to štěstí dostat. I proto se sám snaží poskytovat příležitosti mladým lidem, kteří mají zájmem rozšiřovat své obzory, a zachovává věrnost osobám a institucím, které pro něj tolik znamenaly. Zdeněk je členem správní rady na Tuck School of Business vysoké školy Dartmouth College, kde sám v roce 1989 absolvoval.

Udělování stipendií a vytvoření akademického místa „Bakala Chair in Management“ na své alma mater, podpora talentovaných českých studentů při studiu v zahraničí prostřednictvím nadace Bakala Foundation, rozvoj vůdčích schopností v oblastech politiky, podnikání, vědy a umění prostřednictvím Aspen Institutu ve střední Evropě, podpora talentovaných a ambiciózních studentů se zájmem studovat na vysokých školách v zahraničí prostřednictvím nadace Fondation Zdenek et Michaela Bakala ve Švýcarsku, uchovávání a rozvoj odkazu boje za lidská práva a literárního odkazu prvního prezidenta České republiky založením a podporou Knihovny Václava Havla v Praze, to jsou jen některé z probíhajících filantropických činností, jimž se Zdeněk a jeho žena Michaela věnují. V roce 2009 se svými čtyřmi dětmi nalezli nový domov ve Švýcarsku.

Aktuality