Rok revoluce v Knihovně Václava Havla

Listopad 01, 2019

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce připravila Knihovna Václava Havla v letošním roce sérii akcí, událostí, výstav a projektů, oslovujících široké spektrum populace od pamětníků bývalého režimu, přes přímé účastníky revoluce, až po nejmladší generaci, která zná tyto události pouze z vyprávění svých rodičů a prarodičů.

Především mladé generaci je určen vzdělávací projekt Rok revoluce, jehož cílem je přiblížit tento významný mezník v našich novodobých dějinách žákům a studentům základních a středních škol pohledem mladé youtuberky. Série osmi video lekcí mapuje klíčové momenty přerodu totalitního Československa v demokratickou zemi od ledna do prosince 1989.

Žákům a studentům základních a středních škol jsou k dispozici rovněž workshopy Václav Havel – český mýtus aneb Havel v kostce a Sametová Praha 1989. První z nich je interaktivní akce, kde mají nejen příležitost pracovat s vybranými texty prvního polistopadového prezidenta a s fotografiemi z dobového dění, ale také se kriticky zamýšlet a zpracovávat konkrétní úkoly. Workshop Sametová Praha 1989 zase vysvětluje, jakou roli hrálo v revoluci hlavní město Praha.

Sérii letošních podzimních akcí již tradičně zahájil dne 2. října v Pražské křižovatce v pořadí již sedmý ročník mezinárodní konference k poctě laureáta Ceny Václava Havla za lidská práva, kterou Knihovna Václava Havla uděluje společně s Parlamentním shromážděním Rady Evropy a Nadací Charta 77.

Enver Can, zástupce vězněného llhama Tohtiho (Čína) – laureáta letošní Ceny Václava Havla za lidská práva.

V polovině října se pak na půdě KVH uskutečnil čtvrtý ročník Festivalu demokracie zaměřený na oslavu občanské aktivity, jakožto základního pilíře svobody a demokracie, a na podporu veřejné diskuse napříč generacemi a celou společností.

„Václav Havel kdysi řekl, že je-li svoboda upírána komukoli na světě, je tím upírána člověku jako takovému, a tudíž nepřímo všem lidem. A právě Václav Havel byl nejenom symbolem sametové revoluce před 30 lety, ale zůstává pro nás také ztělesněním svobody, kterou naší zemi po letech totality tato revoluce přinesla,“ uvedl Zdeněk Bakala, který společně se svou manželkou Michaelou patří k hlavním podporovatelům této instituce.

„Děkujeme Knihovně, že od svého založení usiluje o to, aby odkaz Václava Havla přetrval, a vítáme spuštění dárcovského webu www.havelnavzdy.cz v den jeho nedožitých 83. narozenin,“ doplnila Magdaléna Drsová, ředitelka neziskových aktivit manželů Bakalových.

Aktivity knihovny připomínající sametovou revoluci vyvrcholí dne 17. listopadu večer v Činoherním klubu v Praze, kde se před 30 lety zrodilo Občanské fórum, které revoluci dovedlo k vítězství. Publikum se může těšit na zajímavý večer doprovázený dobovými melodiemi, vzpomínkami pamětníků osudového večera, ale také konfrontací s realitou dneška.

Podobné články