Svoboda

„Václav Havel jednou poznamenal, že „svoboda je jen jednou stranou mince, tou druhou je zodpovědnost.“ Úcta ke svobodě a k lidským právům jde ruku v ruce s osobní odvahou a společenskou odpovědností. Odkaz Václava Havla, jenž tyto hodnoty ztělesňoval, musí žít dál.“ Zdeněk Bakala

Michaela a Zdeněk jsou nejen hlavními podporovateli Knihovny Václava Havla, ale také se zapojují do řady aktivit na obranu svobody a lidských práv po celém světě.

Knihovna Václava Havla v Praze šíří literární a myšlenkový odkaz Václava Havla, prvního československého porevolučního prezidenta, spisovatele, dramatika, významného myslitele a obhájce lidských práv. Knihovna Václava Havla je živým místem, kde se konají odborná i neformální setkání a které je přístupné všem. Moderní dokumentační centrum Knihovny se zabývá současnými dějinami České republiky a lidmi, událostmi a jevy spojenými s odkazem Václava Havla. Mezi aktivity Knihovny rovněž patří publikační a archivační činnost.

Aktuality