Odvaha

„Dnešní svět potřebuje lídry vyznávající žádoucí hodnoty. Proto podporujeme jejich rozvoj a otevřenou diskusi řešící aktuální společenské výzvy.“ Michaela Bakala

V roce 2012 se Michaela a Zdeněk Bakalovi podíleli na založení první středoevropské pobočky Aspen Institutu a nadále působí jako jeho významní partneři. Aspen Institute Central Europe je nezávislá platforma, kde se mohou setkávat a jednat představitelé politiky, byznysu i osobnosti z dalších oborů. Institut rozvíjí mezioborovou spolupráci a podporuje mladé středoevropské lídry z různých sektorů v jejich rozvoji. Rovněž stojí za každoroční studií o stavu Česka a střední Evropy, spojenou s konferencí s cílem poskytnout komplexní přehled politického, hospodářského a společenského vývoje spolu s dlouhodobým výhledem tohoto regionu.

Aktuality