@* *@

Oblasti filantropie

Vize

Michaela a Zdeněk Bakala vždy usilovali o svět, ve kterém existují otevřená a svobodná společenství založená na demokratických hodnotách a kde talentovaní lidé mohou naplno rozvinout svůj potenciál.

Mise

Michaela a Zdeněk Bakala věří, že svůj záměr nejlépe naplní poskytováním přístupu k vysoce kvalitnímu vzdělání a posilováním demokratických hodnot, lidských práv, svobody a kritického myšlení.